Magento static block toevoegen / verwijderen

Hoe moet ik een Magento static block toevoegen / verwijderen?

Al meerdere keren is mij de vraag gesteld hoe je een static block moet toevoegen of verwijderen in Magento.

Als voorbeeld neem ik hier een Twitter-block die dan geplaatst wordt in de linker column van de Magento webwinkel, die de statusupdates van het Twitteraccount van je webshop laat zien.

Stap 1: creëer je Twitter-widget code

Ga naar https://twitter.com/settings/widgets/ en maak daar je gewenste widget aan.

Kopieer de gegenereerde code:
Voorbeeld van mijn code is:

[javascript]<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/TennisArtikelen" data-widget-id="320164952881111041">Tweets by @TennisArtikelen</a><script type="text/javascript">// <![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
// ]]></script>[/javascript]

Stap 2

Maak in je backend van Magento een static block aan; CMS > Static block > add new block. Geef je static block de naam die wilt, in het voorbeeld heb ik mijn static block “twitterblock” genoemd. Blocktitle en block identifier kan je het beste dezelfde naam geven. Zie ook de afbeelding hieronder.
magento static block toevoegen verwijderen

Stap 3

Ga via je FTP, ik gebruik het liefst Filezilla, naar /public_html/app/design/frontend/jouw-theme/jouw-theme/template/page/2columns-left.phtml en ga in 2columns-left.phtml op ga opzoek naar de div die je sidebar aanstuurt. In mijn geval

[code]
<div class="col-right sidebar"></div>

[/code]

maar dat kan bij jou ook bijvoorbeeld de
[code]
<div id="sidebar"></div>

[/code]

zijn. Zet de volgende code ín die DIV:

[php]  <!–?php echo $this—>getLayout()->createBlock(‘cms/block’)->setBlockId(‘JOUWBlockNaam’)->toHtml() ?>[/php]

Bij mij zou dat dan worden:

[php]<!–?php echo $this—>getLayout()->createBlock(‘cms/block’)->setBlockId(‘twitterblock’)->toHtml() ?>[/php]

Stap 4

Sla het bestand op, upload het via je FTP weer naar je server toe en ververs je browser en je Magento cache en bekijk het resultaat. Als het goed is staat je Twitter Widget nu in je magento shop.

In bovenstaande voorbeeld ben ik uitgegaan van Magento 1.7.0.2. Heeft deze pagina je verder geholpen? Sharing is caring:

Plaats een reactie